Voorstellen voor de zwakke weggebruiker in Pelt

 VOORSTEL 1 :  Een voorsorteerstrook op de Ringlaan voor fietsers mét suggestiestrook richting de Bemvaartstraat, dit zou eindelijk duidelijkheid
                          brengen voor deze zwakke weggebruikers. 

VOORSTEL 2 : Een zebrapad op de Ringlaan op dezelfde locatie, mét een drukknop om het verkeerslicht te laten omspringen. 

VOORSTEL 3 : Regelmatig politiecontroles op de drukste tijdstippen :
                        1) Op de Ringlaan richting het ziekenhuis om wandelaars erop te wijzen dat
                            men de voetgangerstunnel moet gebruiken. En dit totdat de weginfrastructuur wordt aangepakt.
                        2) In de schoolomgevingen van de lagere scholen, zodat hardrijders hier effectief beboet worden.

VOORSTEL 4 : Routes naar school en de schoolomgevingen op zich, zijn standaard al “rode” punten in verkeersveiligheid.  
                        Een tool die kan helpen om de routes naar school veiliger te maken en de verantwoordelijkheid ook te leggen waar die moet liggen,
                        is de app “route2school”.  Het gemeentebestuur dient hier een gecoördineerde actie uit te voeren samen met de scholen in heel Pelt,
                        zodat een route naar school een veilige route wordt!