"Pelt heeft nood aan open ruimtes en open communicatie"

Op 23 december 2020

Uw gemeenteraadsleden blikken terug op een bewogen jaar.

Het is bijna nieuwjaar! We naderen dan ook snel het einde van een jaar zoals we er zelden een hebben meegemaakt, en zoals we er hopelijk niet snel nog een zullen meemaken. Onze gemeente en zijn inwoners werden door dit crisisjaar zwaar op de proef gesteld. Het verzorgend personeel in onze zorginstellingen, onze handelaars en ondernemers, onze schoolgaande jeugd en hun ouders, werknemers van bedrijven die noodgedwongen de deuren moesten sluiten... allen zullen ze bevestigen dat 2020 een jaar was om snel te vergeten. Toch mogen we ook trots zijn op onze gemeente. De Peltenaar toonde zich de afgelopen maanden van zijn warmste en sociaalste kant. De spontane solidariteit die zich overal liet merken is misschien nog de belangrijkste reden waarom u in de enquete van Het Belang Van Limburg onze gemeente zo’n hoge score gaf. We kunnen u alleen maar gelijk geven: het is goed wonen in Pelt!

Er is veel gebeurd het afgelopen jaar en gelukkig niet alleen slechte dingen. De tuin van Spaas in Sint-Huibrechts-Lille werd gered, veel van onze Peltse natuurgebieden werden door onze minister Zuhal Demir extra beschermd en gefinancierd en bovenal liet de Peltenaar dit jaar zien tot wat ‘Vlaamse veerkracht’ echt in staat is. Aan het einde van dit jaar brengen we uw vier N-VA gemeenteraadsleden Frank Seutens, Kim Strzebonski, Leon Alders en Benny Bax; die ondertussen alle vier al twee jaar hard voor u aan het werk zijn, (coronaproof) samen voor een stand van zaken en een vooruitblik naar een beter nieuw jaar.

De gemeenteraadsverkiezingen liggen ondertussen twee jaar achter ons, op welke verwezenlijkingen kijkt u tevreden terug?

Frank: Het eerste waar ik aan denk is het ijveren voor een sneller reglement voor GASboetes. De politie krijgt zo een snel administratief wapen om de overlast meteen te beteugelen.  Politiekorpsen laten samensmelten heeft geen zin en ook geen effect, als agenten niet snel en gepast kunnen ingrijpen. GASboetes zijn een van de weinige middelen die de politie kan gebruiken wanneer overlast door minderjarigen wordt veroorzaakt. De burgemeester heeft ons, na mijn tussenkomst op de gemeenteraad van september, beloofd dat het reglement voor 1 januari klaar zal zijn. Wij zullen het gemeentebestuur aan deze belofte houden.

Kim: Ik heb me voornamelijk bezig gehouden met het dossier van de herstructurering en hervorming binnen de WICO scholengroep. Onderwijs mag dan een beperkte gemeentelijke aangelegenheid zijn, toch raakt en beïnvloedt het de lokale gemeenschap. Binnen een onderwijsinstantie is, net zoals in een gemeente, participatie van de verschillende betrokken partijen heel belangrijk. Ik hoop dat ik daaraan heb kunnen bijdragen.

De coronacrisis heeft het culturele leven en het verenigingsleven in onze gemeente veel schade berokkend, welke rol moet de gemeente hier opnemen?

Frank : Een vereniging die dit jaar haar hoofdactiviteiten heeft moeten schrappen wegens de coronacrisis, zal het volgend jaar dubbel zo moeilijk hebben om deze opnieuw te organiseren want veel ervaring, gedrevenheid en betrokkenheid van de leden is weggevallen. Het komt er dus op aan om tenminste de belangrijkste activiteit(en) toch door te laten gaan, al is het dan in een afgeslankte vorm, zodat de motor niet stilvalt en volgend jaar terug aanslaat. De gemeente kan hierin de rol van facilitator opnemen, door bijvoorbeeld een ambtenaar zich met niets anders te laten bezighouden dan met het ondersteunen van de activiteiten van onze clubs en verenigingen.  Net zoals de banken en andere “dienst”-verleners is de gemeente Pelt ziek geworden in het IT- bedje van formulieren te laten invullen door de mensen van de clubbesturen, een online aanpak die niet alleen zeer onpersoonlijk is, maar ook enorm omslachtig.

Welke zijn voor u de belangrijkste thema’s voor de volgende vier jaar? Hoe gaat N-VA Pelt zich daarvoor inzetten?

Leon: Van Pelt een fietsveilige gemeente maken! De auto blijft nog altijd koning.

Benny: Voor mij blijft dit het behoud van de eigenheid van de dorpen. De gemeente vergaloppeert zich door grootheidswaanzin met allerhande grote bouwprojecten. Realistisch beheer, daar komt het op aan!

Frank: Ik kom nog eens terug op wat ik als antwoord gaf op de eerste vraag: veiligheid, een drugsvrije gemeente. De dealers moeten direct en zwaar beboet kunnen worden, ook al is dat op de speelplaats, in het park of gewoon op de straat.  Naar de druggebruikers, die deze drugs kopen en dus zo de hele handel in leven houden, toe moet in eerste instantie ontradend en remediërend opgetreden worden. De bedoeling moet hier zijn hen helpen er van af te geraken, met de zachte hand als het kan, met harde hand als het moet.  Drugsverslaafden zijn sukkelaars en zeker geen mensen waar onze jongeren naar moeten opkijken. Vele levens zijn al door drugs verwoest. We moeten, net zoals we streven om het aantal verkeersdoden naar nul te herleiden, ook streven om dit voor drugsdoden te doen.

Ook de controlerende taak van een oppositie blijft voor mij belangrijk. Zij die nu aan de macht zitten ervaren bijna geen controle meer en we zijn dus overgelaten aan hun grootmoedigheid. Nu gemeentes bijvoorbeeld zelf de bouwdossiers mogen goedkeuren, en vastgoed momenteel zeer winstgevend is, zit de kat bij de melk. Een wakkere oppositie blijft nodig.

N-VA Pelt liet zich de afgelopen twee jaar opmerken in de gemeenteraad als voorvechter van natuurbehoud en het behoud van open ruimtes, waarom is dit zo’n belangrijk thema voor Pelt?

Frank: Ook in Pelt komen de mensen steeds dichter op elkaar wonen, net daarom wordt de open ruimte die ons nog rest steeds belangrijker. De Peltenaar hecht belang aan rustig buiten zitten, wandelen in de natuur of fietsen tussen het groen. Het was daarom voor N-VA Pelt heel voornaam om het park van Spaas in het midden van Sint-Huibrechts-Lille te behouden, zeker gezien het nieuwe rusthuis en het nieuwe dagcentrum verder in de buurt. We vrijwaren nu voor al deze mensen en ook voor de andere bewoners nog wat rust in eigen dorp.

Benny: Ik ben blij dat de oppositie en het gemeentestuur konden samenkomen om het grote bouwproject in de tuin van Lille te verhinderen. Deze tuin blijft nu een soort van groene long in Sint-Huibrechts-Lille. Het dorp kan zo zijn eigenheid toch behouden, iets wat ik altijd verdedigd heb. We kanten ons daarom ook tegen het grote project op het Lindel. 

Leon:  Inderdaad, de huidige crisis heeft overduidelijk aangetoond dat natuur en open ruimte, net als open communicatie erover, heel belangrijk zijn. Het is onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat er voor de toekomstige generaties nog open natuur en rustige ruimtes behouden blijven. De reacties van de mensen op het Lindel, naar aanleiding van de nieuwe verkavelingen daar, zijn zeer goed te begrijpen. De burgers nemen het niet langer maar dat besturen zonder duidelijke visie maar wat aanmodderen en hun leefruimte blijven volbouwen. Pelt staat al in de top van de meest doorsneden gebieden van Vlaanderen. Het gemeentebestuur praat altijd maar over het behoud van open ruimte en meer natuur, maar tegelijk pleiten ze voor een omleidingsweg die hier haaks op staat en nooit het probleem zal oplossen.

N-VA is een partij die er nationaal wil staan voor ondernemers en zelfstandigen, is dat in Pelt ook zo... Hoe laat zich dat merken?

Kim: Wij maken er op gemeentelijk niveau een punt van dat het gemeentebestuur open communicatie voert naar de ondernemers toe en hen nog meer betrekt bij de verschillende acties die ondernomen worden. Ik ben precies daarom samen met andere ondernemers een Facebookpagina gestart voor de Peltse handelaars. We proberen elkaar daar virtueel te ontmoeten en te ondersteunen waar mogelijk, iets wat in deze tijd zeker nodig is.

Benny: Ik ben zeer blij dat er in ons dagelijks bestuur enkele zeer gedreven handelaars en ondernemers zetelen die er veel voor over hebben om hun collega ondernemers te ondersteunen. Ik ben zelf de zoon van een zelfstandige en weet maar al te goed hoe hard deze mensen moeten werken voor hun zuur verdiende centen. Zeker in deze tijd! Onze lokale ondernemers verdienen alle steun.

Aangenaam wonen in Pelt kwam regelmatig terug in dit gesprek, wat is vindt u zelf het aangenaamst aan wonen in Pelt?

Leon: Het wonen in een rustige buurt met aangename buren.

Frank: Het rijke en diverse verenigingsleven in de verschillende kerkdorpen, bij de ene al wat uitbundiger als bij de andere. 

Benny: Ik denk vooral aan de vele mogelijkheden tot ontspanning, het groen in onze gemeente en ook het socio-culturele aanbod.

Kim: Al het bovenstaande,... en het feit dat Peltenaren echt wel gezellige mensen zijn.

Frank: Mag ik daar als afsluiter nog aan toevoegen dat we er als mandataris zijn voor alle Peltenaren. Onze contactgegevens zijn terug te vinden op onze website en op de website van de gemeente. Sta me toe om als fractieleider namens de hele N-VA fractie alle Peltenaren een bijzonder fijne Kerst en een gelukkig en gezond 2021 toe te wensen. Een gelukkig nieuwjaar aan iedereen.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is