N-VA Pelt bijzonder ongerust over plannen Campus Noord

Op 29 maart 2024
Gemeenteraadslid Kim Strzebonski

Gemeenteraadslid Kim Strzebonski uitte gisteren op de gemeenteraad onze grote bezorgdheid over de plannen van de gemeente mbt het project 'Campus Noord' op het industrieterein. Wij vrezen dat deze plannen zeer ernstige gevolgen kunnen hebben voor de tewerkstelling in Pelt. N-VA pelt wil bestaande, gevestigde bedrijven niet de mogelijkheid ontzeggen om te kunnen uitbreiden op hun eigen grond voor een project waarvan het economisch rendement onvoorspelbaar is. Lees hieronder de volledige tussenkomst van Kim Strzebonski.

CAMPUS NOORD-definitieve vaststelling

Onze fractie heeft een aantal opmerkingen over de hele procedure die voorafging aan deze definitieve vaststelling:

-op de vergadering van de GECORO op 1 febr werd er te weinig waarde gehecht aan de bezwaarschriften die ingediend werden. Er werd gezegd dat het meer ging om een vraag voor verduidelijking of advies. Maar als we de bezwaarschriften nalezen (waarvan 1 opgesteld door een advocatenbureau) dan gaat het voor ons toch om serieuze bedenkingen en geen adviesvragen.

-er werd op meerdere plaatsen in de definitieve vaststelling van het RUP maar ook in de voorgaande fases, verwezen naar verregaande gesprekken met LRM, onze fractie betreurt het dat er hier geen verslagen over terug te vinden zijn.

-Onze fractie vindt het onbegrijpelijk dat er een advocatenbureau moet ingeschakeld worden om het advies van hun eigen GECORO op een aantal punten niet te moeten volgen. Normaal is de studie voldoende grondig uitgevoerd zodat gemeente en GECORO toch op eigen initiatief tot een compromis kunnen komen

Onze fractie gaat niet akkoord met dit agendapunt en om de volgende redenen:

-in zowel de bezwaarschriften van LRM als Profel, wordt verwezen naar gefaseerde uitbouw van de parkeermogelijkheden. Ook al wordt het maaiveldparkeren in de definitieve vaststelling in het begin toegestaan (en dit tegen het advies van GECORO in) toch wordt er nu al vastgesteld dat het eindbeeld een parkeergebouw moet zijn. Hoe kan de nood aan een parkeergebouw op voorhand al worden vastgesteld? Wat als dit economisch niet haalbaar blijkt te zijn ook niet in de eindfase? Bovendien is de transformeerbaarheid van een parkeergebouw niet evident en heel kostelijk.

-een van de grootste werkgevers in onze omgeving de mogelijkheid wordt ontnomen om zijn productie uit te breiden zelfs met de garantie dat de gebouwen geïntegreerd worden in de beeldkwaliteit van de campus.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is