Minister Demir helpt lokale besturen herbebossen

Op 5 oktober 2020

Er wordt 16 miljoen euro extra uitgetrokken om lokale besturen te helpen hun stad of gemeente groener te maken. Dat maakte Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir bekend tijdens het allereerst Boscongres van Vlaanderen onder haar voorzitterschap. Samen met Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers verzamelde Demir burgemeesters, schepenen en gedeputeerden van gans Vlaanderen om de handen in elkaar te slaan voor meer bos in Vlaanderen. “Als we de ambitie van 4.000 ha extra bos tegen 2024 willen waarmaken is samenwerking met lokale besturen cruciaal. We geven ze hiermee alvast een extra duw in de rug”, zegt Demir.

Verdeeld over twee sessie en geheel coronaproof verzamelden vandaag bijna 150 burgemeesters en schepenen in The Square in Brussel voor het eerste van een reeks jaarlijkse Boscongres van Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

16 MILJOEN EURO EXTRA BOVENOP BESTAANDE ONDERSTEUNING

“4.000 hectare extra bos tegen 2024 vraagt grote inspanningen en meer financiële middelen, van zowel overheid als van alle mogelijke maatschappelijke actoren, en het wegwerken van bestaande drempels die meer groen verhinderen. Uit onze bevraging weten we dat lokale besturen onze ambitie mee waar willen maken. 13 gemeenten geven zelfs aan een bebossingspotentieel van meer dan 50ha te hebben, maar ze stuiten vaak ook op financiële drempels. Daarom trekken we via Natuur en Bos 16 miljoen euro uit om de komende vier jaar gemeenten financieel te steunen op te bebossen gronden te kopen. Dat bovenop de subsidies die er al bestaan voor Natuur in je Buurt, de Vlaamse rand of bebossing”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. “De middelen kunnen gaan naar de uitbreiding van bestaande bossen, stadsrandbossen of tiny forests dichtbij de mensen."

Op haar Facebookpagina vervolgde de minister haar betoog voor een groener Vlaanderen: "Laten we samen élke gemeente groener maken! Vlaanderen groener maken. Het is iets waar ik erg vastberaden over ben, maar tegelijk iets wat ik onmogelijk in mijn eentje kan. Daarom ben ik blij dat we erin slaagden een heuse Bosalliantie te mobiliseren met natuurverenigingen, private landeigenaars, bedrijfsleiders, bosgroepen, regionale landschappen en lokale besturen. Allen scharen ze zich achter onze ambitie om 4.000 ha extra bos te realiseren tegen 2024."

Pelt mag deze boot niet missen.

Als afdeling van een van de mooiste en meest groene gemeentes in Vlaanderen is N-VA Pelt enthousiast over de doelstellingen die de minister wil bereiken. De Peltse natuur is voor onze gemeente een unieke troefkaart. Duurzaam eco-toerisme is één van de mogelijkheden om zowel onze klimaatdoelstellingen te bereiken als onze economie te versterken, extra inspanningen voor en investeringen in onze bossen zijn meer dan wenselijk. Wij moedigen ons gemeentebestuur dan ook aan om zich zonder twijfel achter dit project te scharen en de beschikbare middelen aan te vragen om ook in Pelt aan ernstige herbebossing te doen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is