Laat het verenigingsleven niet indommelen!

Op 28 december 2020

Corona slaat dit najaar weer bijzonder hard toe en in deze tweede golf lijkt niemand veilig. Uiteraard gaan onze eerste gedachten naar de getroffenen en naar het verzorgend personeel dat zich elke dag weer inzet om hun patiënten erbovenop te helpen. Om te voorkomen dat onze zorginstellingen overrompeld werden moest ons dagelijks leven deze herfst weer voor een stuk op slot. Deze verstrengde maatregelen, nodig als ze mogen zijn, betekenen een kleine ramp voor onze verenigingen en onze culturele sector. Dit bewoog gemeenteraadslid Benny Bax en bestuurslid voor N-VA Pelt Kevin Englicky om zich tot de inwoners van Pelt te richten met deze welgemeende oproep: Laat het verenigingsleven in Pelt niet indommelen! Steun aub onze lokale verenigingen.

Voor hun werking zijn veel verenigingen aangewezen op de inzet van leden en vrijwilligers en op de financiële middelen die ze doorheen het jaar verzamelen tijdens allerlei activiteiten. Het zijn precies deze aspecten die nu door corona onder druk komen te staan, en waar wij als Peltenaren ons steentje misschien nog meer willen bijdragen.

Sinds de coronacrisis in alle hevigheid losbrak, bijna een jaar geleden, zijn ontelbare activiteiten waar velen halsrijkend naar uitkeken niet kunnen doorgaan. Gedreven door verantwoordelijkheidszin hebben onze verenigingen het nodige gedaan, zwaar geschrapt in hun kalender en hun leden laten weten dat de geplande activiteiten niet konden doorgaan. Na zoveel maanden begint de twijfel te groeien: onze leden komen toch nog terug als we eenmaal weer mogen? Mensen vormen snel nieuwe gewoontes. ‘Uit het oog, uit het hart’ zegt men wel eens. Veel verenigingen zijn hierover erg bezorgd.

Verenigingen draaien op vrijwilligers: bestuursleden, leiding, jeugdtrainers,... zonder hen geen vereniging. Traditioneel bestaat een groot deel van deze vrijwilligers uit gepensioneerde leden die zich graag voor hun hobby inspannen. Nu ze in deze crisis tot een duidelijke risicogroep behoren en er langs alle kanten opgeroepen wordt om de verschillende generaties uit elkaar te houden, kiezen zij er wijselijk voor om hun engagement even te onderbreken. Voor de organisatie van activiteiten binnen een vereniging is dit vanzelfsprekend problematisch.

Om het financiële plaatje van hun werking te bekostigen organiseren de meeste verenigingen doorheen het jaar activiteiten en inzamelacties, in de hoop de clubkas te spijzen. Tot voor kort was er in Pelt wekelijks wel een wafelslag, mosselfeest of spaghettiavond ten voordele van een van onze clubs of bewegingen. Niet alleen betekende corona dit jaar een serieuze streep door de letterlijke rekening, ook het feit dat De Warmste Week dit jaar in een ander format zal doorgaan doet menig penningmeester zenuwachtig worden.

Het is daarom, beste Peltenaar, dat we in deze tijd van het jaar onze verenigingen nog even ter herinnering willen brengen en hopen dat we met zijn allen deze drie bezorgdheden kunnen beantwoorden. Eerst en vooral, blijf zeker lid van uw verenigingen, ook al ligt de werking lang stil! Tel samen met uw bestuursleden af naar het moment dat de deuren terug open mogen en maak er dan een fantastische heropstart van. Daarnaast is bijna elke vereniging op zoek naar vrijwilligers. Heeft het nooit gekriebeld om een groepje jongeren training te geven? Die extra ouder voor toezicht, zou dat niets voor u zijn? Die bestuursvergaderingen zijn eigenlijk best gezellig, nietwaar? U kan er misschien toch eens over nadenken! Tot slot is er, mocht het u aan tijd ontbreken, ook nog de mogelijkheid om financieel uw schouders onder een vereniging te zetten. We voelen allemaal de financiële gevolgen van het afgelopen jaar, en iedereen bepaalt voor zichzelf wat haalbaar is of niet... maar mochten leden van bijvoorbeeld een sportclub met wafels aan de deur staan, met een kalender, tombolalotjes of gewoon voor een inzamelactie... denk er dan aan: alle beetjes helpen en veel ‘beetjes’ maken één groot!.

Onze verenigingen zijn de draden in ons sociaal weefsel. We hebben zoveel verenigingen waar we als inwoners van Pelt echt trots op mogen zijn. Sportclubs die nationaal en internationaal potten breken, culturele verenigingen die evenementen met wereldfaam organiseren... of, en misschien belangrijker, die er voor zorgen dat mensen hun buren kennen. Beste Peltenaar, laten we deze feestdagen nog eens extra de schouders onder onze verenigingen zetten. Laat het verenigingsleven niet indommelen!

 

Benny Bax

Bestuurslid Liller Meulewiekers, bestuurslid St Hubertuscomité, trommelaar Schutterij

 

Kevin Englicky

Jeugdtrainer, lid amateurtoneel

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is